Ανακοίνωση Εξεταστικών Κέντρων Ειδικών Μαθημάτων 2013

Ανακοίνωση Εξεταστικών Κέντρων Ειδικών Μαθημάτων 2013

πηγή: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού